AZ OLDAL TÖLTŐDIK...

Adatvédelmi irányelvek

A Tájékoztató célja, hatálya

  1. A jelen Tájékoztató célja, hogy rögzítse a „FRESA » Frey, Sallai – Google Hirdetéskezelés, SEO, Marketing” honlapon (www.fresa.hu, a továbbiakban: „Honlap”) kezelt személyes adatok vonatkozásában az adatvédelmi és -kezelési elveket, amelyet Frey Kristóf és Sallai Benjámin (1072 Budapest, Dembinszky utca 29.) az oldal tulajdonosai és üzemeltetői, mint adatkezelő (a továbbiakban: Adatkezelő)  magukra nézve kötelező erővel ismernek el.
  2. A jelen Tájékoztató az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendeletében („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”) és az egyéb jogszabályokban foglalt adatvédelmi rendelkezéseinek való megfelelést biztosítja.
  3. Adatkezelő elkötelezett az általa kezelt személyes adatok védelmében, kiemelten fontosnak tartja a Felhasználók és érintett harmadik személyek személyes adataihoz fűződő jogainak tiszteletben tartását. A személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

Fogalom meghatározások

2.1. Szolgáltatás(ok): ​az Adatkezelő által biztosított szolgáltatások, amelyek elérhetők a Honlapon​, így különösen a hírlevélre történő feliratkozás (Feliratkozás), interakció (regisztráció, hozzászólás, megosztás, chat), megbízási érdeklődés (űrlapkitöltés), konzultáció érdeklődés (űrlapkitöltés).

2.2. Felhasználó​: az a természetes személy, aki a Honlapot látogatja, bármely Szolgáltatásra regisztrál, eseményt vagy adatot tölt fel a Honlapra és ennek keretében megadja személyes adatát vagy harmadik személyre vonatkozó személyes adatot.

2.3. Érintett harmadik személy: az a természetes személy, akire vonatkozó személyes adatot Felhasználó Adatkezelőnek megad, a Honlapra feltölt, közzétesz.

2.4. Külső szolgáltató​: az Adatkezelő által, a Honlap üzemeltetéséhez vagy a Honlapon keresztül elérhető Szolgáltatások biztosításához kapcsolódóan – akár közvetlenül, akár közvetetten – igénybe vett harmadik fél szolgáltató partnerek, amelyek számára a szolgáltatásaik biztosítása érdekében személyes adatok továbbításra kerülnek vagy kerülhetnek, illetve akik az Adatkezelő részére személyes adatokat továbbíthatnak. Külső szolgáltatónak minősülnek továbbá azon szolgáltatók is, amelyek nem állnak az Adatkezelővel sem együttműködésben, azonban az által, hogy hozzáférnek a Szolgáltatások honlapjaihoz, a Felhasználókról önállóan adatokat gyűjtenek, amelyek akár önállóan, akár más adatokkal összekapcsolva alkalmasak lehetnek a Felhasználó azonosítására.

A kezelt Személyes adatok köre, célja

3.1. Technikai adatok

Az internetes kapcsolat fenntartásával összefüggésben a Felhasználó által használt számítógéppel, böngészőprogrammal, internetes címmel, a látogatott oldalakkal kapcsolatos technikai adatok automatikusan képződnek a Honlapot üzemeltető informatikai rendszerben. Felhasználó a Honlap látogatásával ezen adatok kezeléséhez a hozzájárulását adja.

Az automatikusan rögzítésre kerülő adatot a rendszer az érintett külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adat egyéb személyes felhasználói adatokkal –jogszabály által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolható.

3.2. E-mail küldés

Amennyiben a Felhasználó az Adatkezelő részére e-mailt küld, úgy az Adatkezelő rögzíti a Felhasználó e-mail címét, és azt a megválaszoláshoz szükséges mértékben és időtartamban kezeli, majd ezt követően törli.

3.3. Cookie-k

A Honlap a testre szabott kiszolgálás érdekében a Felhasználó számítógépén kis adatcsomagot (ún. „sütit” vagy „cookie”-t) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza.  Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a Felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében. A cookie célja az adott oldal minél magasabb színvonalú működésének és a személyre szabott szolgáltatások biztosítása, a felhasználói élmény növelése. A cookie-t a Felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa. A cookie-k alkalmazásának tiltásával a Felhasználó tudomásul veszi, hogy cookie nélkül az adott oldal működése nem teljes értékű. A cookie-k engedélyezésével a Felhasználó hozzájárulását adja a vonatkozó adatkezelésre.

Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) cookie-k

Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék a Honlapot, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.

Harmadik fél által elhelyezett cookie-k

● Google Analytics: A Honlap alkalmazza a Google Analytics mint külső szolgáltató sütijeit is. A Google Analytics statisztikai célú szolgáltatás használatával, anonimizált (nem beazonosítható a személy, IP cím, pontos hely) információkat gyűjt azzal kapcsolatban, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalakat. Az adatot a Honlap fejlesztésének és a felhasználói élmény javításának céljával használja fel. Ezen sütik szintén lejáratukig a Felhasználó számítógépén vagy böngészésre használt más eszközén, annak böngészőjében maradnak, illetve amíg a látogató nem törli őket.

● Facebook remarketing pixel: A Honlap alkalmazza a Facebook, mint külső szolgáltató sütijeit is. A Facebook cookie-k lehetővé teszik, hogy hirdetéseket jelenítsen meg olyan személyeknek, akik előzőleg felkeresték a Honlapot, vásároltak az oldalon vagy használták az alkalmazásait, továbbá elősegíti az ilyen tevékenység alapján a termékek és szolgáltatások ajánlását, továbbá a hirdetések analitikájának elemzését.  

3.4. Hírlevél feliratkozás

A hírlevélre feliratkozást megelőzően a Felhasználók önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján hozzájárulását adja az általa közölt személyes adatainak (vezetéknév, keresztnév, e-mail cím) kezeléséhez. A Felhasználó a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén jogosult a hozzájárulását bármikor visszavonni, amely azonban nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

3.5. Megbízási érdeklődés, Konzultáció érdeklődés

A Felhasználó az ajánlatkérő űrlap kitöltésével hozzájárulását adja az űrlapon megadott személy adatok (név, e-mail cím, telefonszám, céginformációk, fotók) kezeléséhez.  A Felhasználó szavatol azért, hogy az űrlap beküldése során vagy bármely más módon általa más természetes személyekről megadott vagy hozzáférhetővé tett személyes adat kezeléséhez (pl. referenciaként történő megnevezés, vagy ajánlás közzététele) az érintett természetesen személy hozzájárulását jogszerűen megszerezte. A Felhasználó által a Szolgáltatásokba feltöltött, megosztott felhasználói tartalomért és Személyes adatok jogszerűségéért minden felelősség a Felhasználót terheli.

3.6. Interakció

A Honlapon szereplő tartalom, hozzászólások, megosztások, chat, a Felhasználók és az érintett harmadik személyek előzetes hozzájárulása alapján jelennek meg a Honlapon. A tartalomszolgáltatás keretében ill. ahhoz kapcsolódóan történő Adatkezelés jogalapja lehet a Felhasználó önkéntes hozzájárulásán kívül az Adatkezelő lényeges jogos érdeke, valamint a tájékoztatáshoz és a véleménynyilvánításhoz való alapvető jogok biztosítása, a jogszabályok által meghatározott keretek között.  

3.7. Egyéb

Előfordulhat, hogy Szolgáltatások üzemeltetéséhez technikailag kapcsolódó külső szolgáltató, az Adatkezelő tájékoztatása nélkül a Honlapon adatkezelési tevékenységet folytat. Az ilyen tevékenység nem minősül az Adatkezelő által folytatott Adatkezelésnek. Az Adatkezelő minden tőle telhetőt megtesz az ilyen adatkezelések megakadályozása és kiszűrése érdekében.

Az Adatkezelés jogalapja  

4.1. Az Adatkezelő által folytatott adatkezelések célja és jogalapja:  

a) online tartalomszolgáltatás céljából az érintett hozzájárulása alapján,

b) közvetlen megkeresés, hírlevél küldés céljából az érintett hozzájárulása alapján,

c) Felhasználó által feltöltött esemény közzétételéhez felület (tárhely) biztosítása céljából az érintett hozzájárulása alapján;

4.2. Az Adatkezelő a megadott Személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használja fel.

4.3. Ha az Adatkezelés jogalapja az Adatkezelő lényeges jogos érdeke, az Adatkezelő a GDPR vonatkozó rendelkezéseivel összhangban elvégezte és a jövőben is elvégezheti az érdekmérlegelési tesztet, amely alátámasztja, hogy az Adatkezelő adott Adatkezeléshez kapcsolódó jogos érdeke erősebb az érintettnek az Adatkezeléssel összefüggő jogainál és szabadságainál. Az Adatkezelő erre irányuló kérés esetén a jelen Tájékoztatóban írtak szerint tájékoztatást nyújtanak az érintett részére a jelen bekezdésben foglaltakkal kapcsolatban.

4.3. Ha az Adatkezelés jogalapja az Adatkezelő lényeges jogos érdeke, az Adatkezelő a GDPR vonatkozó rendelkezéseivel összhangban elvégezte és a jövőben is elvégezheti az érdekmérlegelési tesztet, amely alátámasztja, hogy az Adatkezelő adott Adatkezeléshez kapcsolódó jogos érdeke erősebb az érintettnek az Adatkezeléssel összefüggő jogainál és szabadságainál. Az Adatkezelő erre irányuló kérés esetén a jelen Tájékoztatóban írtak szerint tájékoztatást nyújtanak az érintett részére a jelen bekezdésben foglaltakkal kapcsolatban.

Az Adatkezelés elvei, módja

5.1. Az Adatkezelő a személyes adatokat a jóhiszeműség és a tisztesség és átláthatóság elveinek, valamint a hatályos jogszabályok és jelen Tájékoztatóban rendelkezéseinek megfelelően kezeli.  

5.2. A Szolgáltatások igénybevételéhez elengedhetetlenül szükséges személyes adatokat az Adatkezelő a Felhasználó vagy az érintett harmadik személy hozzájárulása alapján, és kizárólag célhoz kötötten használják fel.

5.3. Az Adatkezelő a személyes adatokat csak a jelen Tájékoztatóban ill. a vonatkozó jogszabályokban meghatározott célból kezeli. A kezelt személyes adatok köre arányban áll az adatkezelés céljával, azon nem terjeszkedhet túl.   

5.4. Adatkezelőnek a megadott Személyes adatokat nem áll módjában ellenőrizni. A megadott Személyes adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel.  

5.5. Az Adatkezelő az általa kezelt személyes adatokat a jelen Tájékoztatóban meghatározott adatfeldolgozókon, valamint egyes – a jelen Tájékoztatóban hivatkozott – esetekben a külső szolgáltatókon kívül harmadik félnek át nem adja.  

5.6. Az Adatkezelő bizonyos esetekben – hivatalos bírósági, rendőrségi megkeresés, jogi eljárás szerzői-, vagyoni- illetve egyéb jogsértés vagy ezek alapos gyanúja miatt az Adatkezelő érdekeinek sérelme, a Szolgáltatások biztosításának veszélyeztetése stb. – harmadik személyek számára hozzáférhetővé teszi az érintett Felhasználó elérhető Személyes adatait.

5.7. Az Adatkezelő az általuk kezelt Személyes adat helyesbítéséről, korlátozásáról ill. törléséről az érintett Felhasználót, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban a személyes adatot adatkezelés céljára továbbította. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

5.8. Az Adatkezelő gondoskodik a Személyes adatok biztonságáról, megteszik azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítják azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok véletlen elvesztését, jogtalan megsemmisülését, jogosulatlan hozzáférését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását, jogosulatlan terjesztését. 

VI. Az Adatkezelések időtartama

6.1. A Felhasználó által küldött e-mailek esetén, az Adatkezelő az e-mail címet a megkeresésben hivatkozott ügy lezárását követően haladéktalanul törli, kivéve, ha egyedi esetben az Adatkezelő jogos érdeke a Személyes adat további kezelését indokolja, az Adatkezelő e jogos érdekének fennállásáig.

6.2.A Felhasználó által megadott személyes adatok kezelése mindaddig fennmarad, amíg a Felhasználó a hírlevélről vagy egyéb Szolgáltatásról le nem iratkozik, vagy egyébként nem kéri a Személyes adatok törlését. Ez esetben a személyes adatokat az Adatkezelő a rendszereiből haladéktalanul törli.

6.3.A Felhasználó által az esemény beküldése során megadott személyes adatokat az Adatkezelő az esemény leteltét követő 3 napon belül törli.  Felhasználó vagy érintett harmadik személy a rá vonatkozó személyes adatok tekintetében bármikor írásban kérheti Adatkezelőtől az Adatkezelésének megszüntetését. Ez esetben a Személyes adatokat az Adatkezelő a rendszereiből haladéktalanul törli.

6.4. Jogellenes, megtévesztő személyes adat használata esetén vagy a Felhasználó által elkövetett bűncselekmény, jogosulatlanul megadott személy adat illetve rendszer elleni támadás esetén az Adatkezelő jogosult a Felhasználó vagy harmadik személy személyes adatait haladéktalanul törölni, ugyanakkor – bűncselekmény gyanúja vagy polgári jogi felelősség gyanúja esetén – jogosult a személyes adatokat a lefolytatandó eljárás időtartamára megőrizni is.

6.5. A rendszer működése során automatikusan, technikailag rögzítésre kerülő, adatok a generálódásuktól számítva a rendszer működésének biztosítása szempontjából indokolt időtartamig kerülnek tárolásra a rendszerben. Az Adatkezelő biztosítja, hogy ezen, automatikusan rögzített adatok egyéb személyes adatokkal – a jogszabály által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók. Ha a Felhasználó személyes adatainak kezeléséhez adott hozzájárulását megszüntette, vagy a Szolgáltatásról leiratkozott, úgy ezt követően a technikai adatokról az ő személye – nyomozó hatóságokat illetve szakértőiket ide nem értve – nem lesz beazonosítható.

6.6. Amennyiben bíróság vagy hatóság jogerősen elrendeli a személyes adat törlését, a törlést az Adatkezelő végrehajtja. Törlés helyett az Adatkezelő – a Felhasználó és az érintett harmadik személy tájékoztatása mellett – korlátozzák a személyes adat felhasználását, ha a Felhasználó vagy az érintett harmadik személy ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Felhasználó vagy az érintett harmadik személy jogos érdekét. A személyes adatot az Adatkezelő mindaddig nem törli, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárja.  

A Felhasználó jogai, érvényesítésük módja  

7.1. Tájékoztatás, hozzáférési jog

A Felhasználó vagy az érintett harmadik személy kérheti, hogy az Adatkezelő ​tájékoztassa​, hogy kezeli-e személyes adatát, és ha igen, akkor az általa kezelt személyes adatokhoz biztosítson számára hozzáférést.  

A Felhasználó vagy az érintett harmadik személy személyes adatainak kezeléséről bármikor írásban, az Adatkezelő hello@fresa.hu e-mail címére küldött e-mailben tájékoztatást kérhet. A tájékoztatás kérést az Adatkezelő akkor tekinti hitelesnek, ha a megküldött kérelem alapján a Felhasználó vagy az érintett harmadik személy egyértelműen beazonosítható.

A tájékoztatáskérés kiterjedhet a Felhasználónak vagy az érintett harmadik személynek az Adatkezelő által kezelt adataira, azok forrására, az adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, az esetleges adatfeldolgozók nevére és címére, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységekre, valamint a személyes adatoknak továbbítása esetén arra, hogy kik és milyen célból kapták vagy kapják meg a személyes adatokat.

7.2. Helyesbítéshez való jog

A Felhasználó vagy az érintett harmadik személy kérheti az Adatkezelő által kezelt személyes adatainak ​helyesbítését vagy módosítását​ vagy a hiányos Személyes adatok kiegészítését.  

7.3. Törléshez való jog

A Felhasználó vagy az érintett harmadik személy kérheti az Adatkezelő által kezelt személyes adatainak ​törlését​.

A törlés megtagadható (i) a véleménynyilvánítás​ szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából, vagy (ii) ha a személyes adatok kezelése jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges valamint (iii) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez, továbbá (iiii)közérdekű archiválás, tudományos, történelmi kutatási vagy statisztikai célból szükséges.  

A törlési kérelem megtagadásáról az Adatkezelő minden esetben tájékoztatja a Felhasználót vagy az érintett harmadik személyt, megjelölve a törlés megtagadásának indokát. Személyes adat törlésére irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre.

Az Adatkezelő által küldött hírlevelek az azokban található leiratkozás linken keresztül mondhatók le. Leiratkozás esetén az Adatkezelő a hírlevél adatbázisában a Felhasználó személyes adatait törli.

7.4. Adatkezelés korlátozásához való jog

A Felhasználó vagy az érintett harmadik személy kérheti, hogy személyes adatainak kezelését az Adatkezelő ​korlátozza, ha vitatja a kezelt személyes adatainak pontosságát. Ebben az esetben ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát.

A Felhasználó vagy az érintett harmadik személy kérheti, hogy személyes adatainak kezelését az Adatkezelő korlátozza akkor is, ha az Adatkezelés jogellenes, de a Felhasználó vagy az érinett harmadik személy ellenzi a kezelt személyes adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását.

A Felhasználó vagy az érintett harmadik személy továbbá akkor is kérheti, hogy személyes adatainak kezelését az Adatkezelő korlátozza, ha az Adatkezelés célja megvalósult, de a Felhasználó vagy az érintett harmadik személy igényli azok Adatkezelő általi kezelését jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

7.5. Adathordozhatósághoz való jog

A Felhasználó vagy az érintett harmadik személy kérheti, hogy az Adatkezelő a Felhasználó által rendelkezésére bocsátott és a Felhasználó által automatizált módon kezelt személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban részére átadja és/vagy azokat egy másik adatkezelő részére továbbítsa.  

7.6. Tiltakozáshoz való jogA Felhasználó vagy az érintett harmadik személy ​tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen (i) ha a személyes adatok kezelése kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges; (ii) ha az Adatkezelés célja közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás; vagy (iii) ha az Adatkezelésre közérdekű feladat teljesítése érdekében kerül sor. Az Adatkezelő a tiltakozás jogszerűségét megvizsgálja, és ha a tiltakozás megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést megszünteti és a kezelt személyes adatokat zárolja, továbbá a tiltakozásról és az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatok korábban továbbításra kerültek.

Adatfeldolgozás és külső szolgáltatók

8.1. Az Adatkezelő a tevékenysége ellátásához a jelen Tájékoztatóban nevesített Adatfeldolgozókat veszik igénybe.

Az Adatfeldolgozók önálló döntést nem hoznak, kizárólag az Adatkezelővel kötött szerződés, és a kapott utasítások szerint jogosultak eljárni. Az Adatfeldolgozók a részükre az Adatkezelő által továbbított és általuk kezelt vagy feldolgozott személyes adatokat a jogszabályi rendelkezésekkel összhangban rögzítik, kezelik, ill. dolgozzák fel.  Az Adatkezelő ellenőrzi az Adatfeldolgozók munkáját. Az Adatfeldolgozók további adatfeldolgozó igénybe vételére csak az Adatkezelő hozzájárulásával jogosultak. 

8.2. Az Adatkezelő a Szolgáltatások biztosításához kapcsolódóan számos esetben Külső szolgáltatókat vesz igénybe, amely Külső szolgáltatókkal az Adatkezelő együttműködik.  

A Külső szolgáltatók az Adatkezelőtől függetlenül kezelhetik a Felhasználó vagy érintett harmadik személy személyes adatait és a rendszereikben kezelt személyes adatok tekintetében a Külső szolgáltatók saját adatvédelmi tájékoztatójában foglaltak az irányadók. Az Adatkezelő minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy a Külső szolgáltató a részére továbbított Személyes adatokat a jogszabályoknak megfelelőn kezelje, és azokat kizárólag a Felhasználó vagy az érintett harmadik személy által meghatározott vagy a jelen Tájékoztatóban alább rögzített célra használja fel. A Külső szolgáltatók adatkezelési szabályozása tekintetében az Adatkezelő semmilyen felelősséget nem vállal.

8.3. Adatkezelő adatfeldolgozói és külső szolgáltatói az alábbiak:

Cégnév Elérhetőség Tevékenység
Magyar Hosting Kft. 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22. 5. emelet Szerver és tárhely szolgáltatás biztosítása többek között adattárolás céljából.
Mailchimp The Rocket Science Group, LLC675 Ponce de Leon Ave NESuite 5000Atlanta, GA 30308 USA hírlevél küldés
Facebook Inc. Google LLc. 1 Hacker Way, Menlo Park, California 940251600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043. USA. marketing, remarketing, analitika

Adattovábbítás lehetősége

9.1. Az Adatkezelő jogosult és köteles az általa kezelt személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amennyiben a személyes adat továbbítására őt jogszabály vagy jogerős hatósági döntés kötelezi. Az ilyen Adattovábbítás, valamint az ebből származó következmények miatt az Adatkezelő felelőssége kizárt.

9.2. Amennyiben az Adatkezelő a Honlapra vonatkozó jogát, annak üzemeltetését vagy hasznosítását részben vagy egészben harmadik személy számára átadja, úgy az általa kezelt Személyes adatokat ezen harmadik személy számára a Felhasználó külön hozzájárulásának megkérése nélkül, azonban a Felhasználók megfelelő előzetes tájékoztatása mellett átadhatja az új üzemeltető részére azzal, hogy ezen adattovábbítás a Felhasználót nem hozhatja a jelen Tájékoztató mindenkor hatályos szövegében megjelölt adatkezelési szabályoknál hátrányosabb helyzetbe. Jelen pont szerinti adattovábbítás esetén az Adatkezelő az adattovábbítás előtt lehetőséget biztosít a Felhasználó számára arra, hogy az adattovábbítás előtt tiltakozzanak az adattovábbítás ellen. Tiltakozás esetén az adott Felhasználó adatainak a jelen pont szerinti továbbítása nem lehetséges. 9.3 Az Adatkezelő a fentieken túlmenően harmadik személyek részére a Felhasználó Személyes adatait nem továbbítja.

Információbiztonság

Az Adatkezelő a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

● az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);

● hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);

● változatlansága igazolható (adatintegritás);

● a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

Az Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés ellen.

Az Adatkezelő olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

Az Adatkezelő az adatkezelés során megőrzi:

● a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;

● a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét

● a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

Az Adatkezelési Tájékoztató módosítása

11.1. Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót egyoldalú döntésével bármikor módosítsa.  11.2. A Felhasználó a Honlap látogatásával illetőleg a Szolgáltatások igénybevételével automatikusan elfogadja a Tájékoztató mindenkor hatályos rendelkezéseit, ezen túlmenően az egyes Felhasználók beleegyezésének kikérésére nincs szükség.

Egyéb rendelkezések

12.1. Bármilyen, adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel az Adatkezelő az info@ sikeresnaptar.hu e-mail címen elérhető.

12.2. Bármely érintett a személyes adatai kezelésével kapcsolatos panaszával közvetlenül a

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz

cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.;

telefon: +36-1-391-1400;

e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu;

honlap: ​www.naih.hu

fordulhat.  

12.3. Bármely érintett a jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A törvényszékek elérhetősége az alábbi linken található: https://birosag.hu/torvenyszekek.

Budapest, 2019. február 18.

A weboldalon cookie-kat ("sütiket") használunk, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk látogatóinknak. A cookie beállítások igény esetén bármikor megváltoztathatók a böngésző beállításaiban.

Adatvédelmi beállítások elmentve!
Adatvédelmi beállítások

Amikor meglátogat egy webhelyet az tárolhat vagy lekérhet információkat a böngészőben, főként sütik formájában. Itt beállíthatja személyes cookie szolgáltatásokat.

Összes tiltása
Összes engedélyezése